Sportovní Klub „Slavoj“ Roztoky nad Vltavou

Beschreibung

Hersteller: Karnet & Kysely-Praha;
Größe: 21 mm;