Š. O. K. Bratislavská Električkárska Účastnícka Spoločnosť

Beschreibung

Hersteller: kein;
Größe: 10×15 mm;