Bezirk Dunajská Streda / Niedermarkt

– Der Okres Dunajská Streda (deutsch Niedermarkt) ist heute eine Verwaltungseinheit im Südwesten der Slowakei mit 119.306 Einwohnern und einer Fläche von 1.075 km². Der Bezirk grenzt im Süden dem Verlauf der Donau folgend an Ungarn, im Nordwesten an den Bezirk Senec (gehört schon zum Bratislavský kraj), im Nordosten an den Bezirk Galanta und im Osten an den Bezirk Komárno im Nitriansky kraj.
Historisch gesehen liegt er zum größten Teil im ehemaligen Komitat Pressburg (Nordwesten), ein kleinerer Teil im Südosten gehört zum ehemaligen Komitat Komorn und das Gebiet um den Ort Baloň zum ehemaligen Komitat Raab.

– Die Entwicklung nach dem Zerfall von Österreich-Ungarn im Jahre 1918:

– 1918/1919 – 1922: wie oben, aber Komitat Moson wurde in das Komitat Pressburg (Bratislavská župa) und Komitat Raab in das Komitat Komorn (Komárňanská župa) eingegliedert, Tschechoslowakei;
– 1923 – 1928: Bratislavská župa (Bratislavaer Gespanschaft), Tschechoslowakei;
– 1928 – 1939: Slovenská krajina/zem (Slowakisches Land), Tschechoslowakei;
– 1940 – 1945: Bratislavská župa (Bratislavaer Gespanschaft), Nitrianska župa (Neutraer Gespanschaft) und Trenčianska župa (Trentschiner Gespanschaft), Erste Slowakische Republik;
– 1945 – 1948: Slovenská krajina (Slowakisches Land), Tschechoslowakei;
– 1949 – 1960: Bratislavský kraj (Bratislavaer Landschaftsverband, mehrheitlich) und Nitriansky kraj (Neutraer Landschaftsverband, kleinere Teile) – mit den heutigen sind sie nicht zu verwechseln, Tschechoslowakei;
– 1960 – 1990: Západoslovenský kraj (Westslowakischer Landschaftsverband), Tschechoslowakei;
– seit 1996: heutiger Trnavský kraj;

– 1996 wurden die 7 Okresy Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica und Trnava zum Trnavský kraj (Tyrnauer Landschaftsverband) zusammen geschlossen.

– Städte, Orte und Gemeinden im Okres Dunajská Streda:
Báč – Baka – Baloň – Bellova Ves – Blahová – Blatná na Ostrove – Bodíky – Boheľov – Čakany (Knitteldorf) – Čenkovce – Čiližská Radvaň – Dobrohošť – Dolný Bar – Dolný Štál (Allischtal) – Dunajský Klátov – Dunajská Streda (Niedermarkt) – Gabčíkovo (Bösch) – Holice – Horná Potôň – Horné Mýto – Horný Bar – Hubice – Hviezdoslavov – Jahodná (Eperiesch) – Janíky – Jurová – Kľúčovec – Kostolné Kračany – Kráľovičove Kračany – Kútniky – Kvetoslavov (Austern) – Kyselica – Lehnice (Legendorf) – Lúč na Ostrove – Macov (Matzhausen) – Mad – Malé Dvorníky – Medveďov (Weißkirchen) – Mierovo (Tyrnaugedl) – Michal na Ostrove – Nový Život – Ňárad – Ohrady – Okoč – Oľdza – Orechová Potôň – Padáň – Pataš – Povoda – Potônske Lúky – Rohovce – Šamorín (Sommerein) – Sap – Štvrtok na Ostrove (Loipersdorf) – Topoľníky – Trhová Hradská – Trnávka – Trstená na Ostrove – Veľká Paka (Großkapeln) – Veľké Blahovo – Veľké Dvorníky – Veľký Meder – Vieska – Vojka nad Dunajom – Vrakúň (Warkony) – Vydrany (Hodosch) – Zlaté Klasy; (Quelle: wikipedia);

– ab 1919 bestanden im Okres Dunajská Streda folgende Vereine:

Es wurden keine Produkte gefunden, die deiner Auswahl entsprechen.