A. D. O. Den Haag

Vereinsinformationen:
– 1905 = als Haagse Sportvereniging „Alles Door Oefening“ (A. D. O.) gegründet;
– 1971 = Fusion mit Holland Sport Den Haag zum Football Club (F. C.) Den Haag-„Alles Door Oefening“ (A. D. O.);
– 1976 = Namensänderung in Football Club (F. C.) Den Haag;
– 1996 = Namensänderung in Haaglandse Football Club (H. F. C.)“ Alles Door Oefening“ (A. D. O.) Den Haag;

Zeigt alle 6 Ergebnisse

Zeigt alle 6 Ergebnisse