Zemunski Sportski Klub „Sparta“

Beschreibung

Hersteller: Brezina-Zagreb;
Größe: 15×19 mm;